Tamerani pakutavad teenused

 • Üldehitus
 • Katuste vahetus ja renoveerimine
 • Puitkonstruktsioonide ehitus
 • Fassaaditööd
 • Betoneerimistööd
 • Vundamendi valu / soojustamine
 • Siseviimistlus
  • kipsitööd
  • maalritööd – pahteldamine/ värvimine /krohvimine
  • tapeteerimistööd
  • plaatimistööd
  • parketi paigaldus
  • mööbli paigaldus

Lisaks on meil suur hulk koostööpartnereid, kellega oleme aastaid koostööd teinud, seega küsige julgelt hinnapakkumist kõikidele ehitustöödele ja jätke kõik teostus meie hooleks.